Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bản Phân công trách nhiệm Hội đồng trường

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:25' 12-10-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 864
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH XUYÊN MộC
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 Số: 02 /BB-HĐT

Xuyên Mộc, ngày 25 tháng 09 năm 2010PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH XUYÊN MỘC.
 
A- PHÂN CÔNG NHIỆM  VỤ
1- Chủ tịch: Nguyễn Hồng Hà:
  Quản lý điều hành chung các hoạt động của Hội đồng trường. Phụ trách việc xây dựng mục tiêu, dự án, kế hoạch phát triển, công tác nhân sự, tài chính của nhà trường.
2- Thư ký: Nguyễn Thị Quế.
Trực tiếp giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc xây dựng và ban hành các văn bản của Hội đồng trường.
Ghi chép đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng trường trong các lần hội họp. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng trường. Thay mặt chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc của Hội đồng khi được uỷ quyền.
3- Các thành viên của Hội đồng;
3.1- Đại diện Chi bộ Đảng: Lương Thị Gái
Trực tiếp theo dõi giám sát, kiểm tra về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức của Hội đồng. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của hội đồng với quan điểm, đường lới chính sách của Đảng và Nhà nước.
3.3- Đại diện Ban giám hiệu: Đoàn Thị Lục.
Tham gia quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường. Trực tiếp theo dõi, giám sát, đôn đốc hoạt động của các thành viên trong Hội đồng. Phụ trách công tác chuyên môn, đánh giá xếp loại CBGV-NV và học sinh trong toàn trường. Xây dựng các kế hoạch trong việc thực hiện xã hội hoá giáo dục, huy động nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Quản lý và giám sát các nguồn kinh phí huy động trong nhà trường.
3.4- Đại diện Công đoàn: Bành Thị Cảnh.
Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các tổ chức đoàn thể, bộ phận công tác trong nhà trường. Nắm bắt tình hình tư tưởng của CBGV-NV và học sinh. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật ; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV-NV và học sinh, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
3.5 - Đại diện giáo viên : Phạm Thị Bích Ngọc, Huỳnh Thị Bạch Yến.
Trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ  của CBGV-NV, việc đánh giá xếp loại CBGV-NV và học sinh. Giám sát các hoạt động của Hội đồng trường và các hoạt động của nhà trường. Tham mưu đề xuất về công tác nhân sự, tài chính, các chủ trương, kế hoạch phát triển của nhà trường. Thay mặt toàn thể CBGV-NV trong trường kiến nghị với Hội đồng trường, Ban giám hiệu các vấn đề nảy sinh cần chỉnh sửa bổ sung trong quá trình quản lý, điều hành của nhà trường, đảm bảo các hoạt động của nhà trường thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.
3.6 - Đại diện cha mẹ học sinh: Phạm Vũ Mai Sương.
Trực tiếp phụ trách các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc sử dụng các nguồn kinh phí huy động từ PHHS trong năm học. Nắm bắt tư tưởng của phụ huynh và học sinh. Thay mặt PHHS tham mưu, kiến nghị, đề xuất các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, trong quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tới Hội đồng trường-Ban giám hiệu đảm bảo các hoạt động của nhà trường thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục. Tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường theo các văn bản quy định hiện hành.
3.7 - Đại diện cho học sinh : Lê Văn Hiền
Trực tiếp phụ trách, theo dõi giám sát các hoạt động liên quan đến học sinh, phong trào đội. Thay mặt toàn thể học sinh kiến nghị, đề xuất với Hội đồng trường.các vấn đề nảy sinh cần chỉnh sửa bổ sung trong quá trình học tập, vui chơi của học sinh.Tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn đội theo chủ đề, chủ điểm đề ra đạt kết quả tốt nhất.
B- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG:
Các ông, bà trong Hội đồng trường phải luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ  và các hoạt động của Hội đồng trường, của nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo công việc phân công phụ trách đảm bảo thực hiện thường xuyên và phù hợp
No_avatarf

cho mình hỏi vơi: cách làm hình nền trang web như thế nào ại

 
Gửi ý kiến