Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIên Bản mở niêm phong đề kiểm tra của phong, trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 05-10-2012
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 804
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
KỲ KT GIỮA HK I NĂM HỌC 2011-2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcBIÊN BẢN
MỞ BÌ ĐỀ KIỂM TRA
MÔN THI: …………………..LỚP 5

Vào lúc …… giờ ……phút ngày …… tháng …… năm 2012.
Tại phòng ………………… Hội đồng coi kiểm tra trường TH …………………
Trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên Hội đồng coi kiểm tra đại diện gồm:
- Họ tên giáo viên của tổ in sao đề thi 1: ………………………………………………………………………
- Họ tên giáo viên của tổ in sao đề thi 2: ………………………………………………………………………
Ban in sao tiến hành mở bì đề thi của Môn thi: ……………………………………….
Tình trạng bì đề thi trước khi mở ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Số lượng đề thi: ……… tình trạng đề thi: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
Sự cố đề thi và phương án khắc phục (nếu có): ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Việc mở bì đề thi kết thúc lúc …….. giờ ……. phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN 1

THÀNH VIÊN 2

THÀNH VIÊN 3
THÀNH VIÊN 4


PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
KỲ KT GIỮA HK I NĂM 2011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcBIÊN BẢN
MỞ BÌ ĐỀ KIỂM TRA
MÔN KT: …………………..

Vào lúc …… giờ ……phút ngày …… tháng …… năm 2012.
Tại phòng ………………… Hội đồng coi kiểm tra trường TH …………………
Trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên hội đồng thi và 2 thí sinh đại diện gồm:
- Họ tên thí sinh 1: ………………………………………………………………………
- Họ tên thí sinh 2: ………………………………………………………………………
Giám thị 1 tiến hành mở bì đề thi của Môn thi: ………………………………………….
Tình trạng bì đề thi trước khi mở ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Số lượng đề thi: ……… tình trạng đề thi: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
Sự cố đề thi và phương án khắc phục (nếu có): ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Việc mở bì đề thi kết thúc lúc …….. giờ ……. phút cùng ngày./.
THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTHÍ SINH 1

THÍ SINH 2

GIÁM THỊ 1
GIÁM THỊ 2


 
Gửi ý kiến