Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoach hoạt động trường tháng 3/2019

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:11' 09-04-2019
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYÊN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNGTH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-TH.HMT Phước Bửu, ngày 27 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Về thực hiện công tác tháng 3 năm học 2018 - 2019

I/ NHIỆM VỤ CHUNG: Chủ đề: “Tiến bước lên Đoàn”
- Tổ chức tuyên truyền và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày Biên phòng Toàn dân (3/3); Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm, ma túy năm 2019; nghiêm túc chấp hành hiến pháp và pháp luật.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Tích cực tham gia chuyên đề cấp huyện, cụm, trường theo kế hoạch cấp trên và trong thời gian học sinh nghỉ giữa nghỉ giữa kỳ II.
- Dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học theo quy định.
- Tổ chức kiểm tra giữa kỳ II môn Toán, Tiếng việt lớp 4, 5.
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; các hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; thực hiện công tác giáo dục vả rèn kỹ năng sống, truyền động lực và tạo cảm hứng cho học sinh.
- Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện.
- Tiến tục hoàn thành hồ sơ kiểm đinh chất lượng.
- Tổ chức bình xét giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Học sinh tham gia các phong trào 8/3 và 26/3.
- Tham gia hội thi Võ cổ truyền cấp huyện.
- Tổ chức HKPĐ cấp trường.
- Thực hiện công tác chuyên môn tuần nghỉ giữa kì II.
II/ NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, pháp luật
a. Nội dung:
- Tuyên truyền đến CBCCVC và học sinh ý nghĩa ngày 8/3 nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tiếp tục tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH và 88 năm ngày thảnh lập Đoàn 26/3, kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động nữ CBVC tham gia phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. 
- Tổ chức “Ngày pháp luật” để tuyên truyền vận động CBCV-HS thực hiện tốt pháp luật.
- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, bằng nhiều hình thức để giúp các em tìm hiểu thêm và ôn tập kiến thức để giáo dục đạo đức và củng cố nề nếp lao động, vệ sinh,…
- Thực hiện nghiêm túc về dạy thêm học thêm. Về vi phạm đạo đức nhà giáo trong trường tiểu học.
b. Biện pháp:
 - BGH và Tổng phụ trách Đội tuyên truyền ý nghĩa ngày 8/3 nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 88 năm ngày thảnh lập Đoàn 26/3, trong CCVC và học sinh toàn trường bằng nhiều hình thức: nói chuyện dưới cờ, phát thanh măng non, góc truyền thông sức khỏe.
- Mỗi thành viên nhà trường thể hiện ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục tuyên truyền giáo viên thực hiện nghiêm tục về quy định dạy thêm học thêm. Tổ chức kiểm tra tại địa phương, thông qua học sinh trên lớp.
 - Tuyên truyền phồng chống tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường. Tăng cường và có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, CSVC trong thời gian cuối năm.
 - Giáo viên học sinh tham gia tích cực các phong trào thi đua các cấp, nhà trường trong tháng 3.
2. Công tác chuyên môn
a. Công tác dạy và học
a. Nội dung:
- Thực hiện chương trình kết hợp lồng ghép các nội dung giáo dục theo quy định; tiếp tục giảng dạy chương trình kỹ năng sống, truyền động lực và tạo hứng thú cho học sinh; dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học theo quy định,
- Tăng cường việc đổi mới phương pháp dạy trên quan điểm tiếp cận năng lực học sinh.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II theo thông tư 22/2016.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá thường xuyên học sinh theo đúng tinh thần Thông tư 22/2016-BGDĐT.
b. Biện pháp:
- Chuyên môn, GVCN tiến hành Phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn lên lịch lồng ghép cho từng khối
 
Gửi ý kiến