Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > (7 thư mục)


Thumbnail

CÁCH THỨC RA ĐỀ MÔN TV, TOÁN....

Ngày gửi: 2014-11-30 15:14:55

Thumbnail

Đề kiểm tra HK I môn TV, Toán...

Ngày gửi: 2014-11-30 15:14:41

Word-logo-small

Toán - vong 18 violympic lớp ...

Ngày gửi: 2014-04-12 19:33:42

Word-logo-small

Toán - vong 17 violympic lớp ...

Ngày gửi: 2014-04-12 19:33:32


Thumbnail

Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II

Ngày gửi: 2015-03-19 21:36:51

Word-logo-small

bo de HSG TV L5

Ngày gửi: 2013-04-02 14:36:35

Word-logo-small

11 Bo de thi HSG TIENG VIET L...

Ngày gửi: 2013-04-02 14:36:15

Pdf-small

1 ĐỀ THI BOI DHSG - TIENG VI...

Ngày gửi: 2013-03-25 09:48:23


Lớp 1 (58 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra Viết cuối kì I - ...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:35:06

Word-logo-small

Đề kiểm tra đọc cuối kì I lớp 1

Ngày gửi: 2014-12-11 16:34:53

Word-logo-small

Đề kiểm tra toán cuối kì I lớp 1

Ngày gửi: 2014-12-11 16:34:36

Word-logo-small

Đề KT học kì II- Môn Đọc hiểu...

Ngày gửi: 2014-04-24 11:08:34


Lớp 2 (61 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc thành tiếng -...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:36:15

Word-logo-small

Đề kiểm tra Tin học - cuối kì...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:35:53

Word-logo-small

Đề kiểm tra CT-TLV cuối kì I ...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:35:40

Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc hiểu cuối kì ...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:35:28


Lớp 3 (90 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra Tin học - cuối kì...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:40:55

Word-logo-small

Đề kiểm tra Anh văn - cuối kì...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:40:45

Word-logo-small

Đề kiểm tra CT-TLV - cuối kì ...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:37:00

Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc thành tiếng -...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:36:50


Lớp 4 (111 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra Anh văn - cuối kì...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:40:24

Word-logo-small

Đề kiểm tra Khoa học - cuối k...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:39:31

Word-logo-small

Đề kiểm tra Sử - Địa - cuối k...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:39:16

Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc thành tiếng ...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:37:43


Lớp 5 (134 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra Tin học - cuối kì...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:41:48

Word-logo-small

Đề kiểm tra Anh văn - cuối kì...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:39:47

Word-logo-small

Đề kiểm tra Sử - Địa - cuối k...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:38:59

Word-logo-small

Đề kiểm tra Khoa học - cuối k...

Ngày gửi: 2014-12-11 16:38:42