Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Ban tu kiem diem ca nhan theo NQ TW 4 hông ha

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Quân
Ngày gửi: 11h:10' 28-08-2013
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ HÒA HỘI. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Hòa Hội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XI

- Tôi tên là : Nguyễn Hồng Hà
- Đơn vị công tác : Trường tiểu học Kim Đồng
- Chức vụ trong Đảng : Đảng viên
- Chức vụ chính quyền : Phó hiệu trưởng.
- Nhiệm vụ được phân công : Phụ trách công tác chuyên môn trường tiểu học Kim Đồng.
Tôi xin tự kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI như sau :
I/ ƯU ĐIỂM :
1. Về Kiểm điểm về tư tưởng, chính trị :
- Tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm;
- Luôn chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Có tinh thần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;
- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
2. Kiểm điểm việc thực hiện Qui định những điều đảng viên không được làm:
- Là người Đảng viên tôi luôn chấp hành và thực hiện tốt Qui định những điều Đảng viên không được làm cụ thể như sau :
- Không nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; Không làm những việc mà pháp luật không cho phép.
- Không viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Không sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.
- Không tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người khác. Đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý.
- Không tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.
- Không tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.
- Không quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.
- Không tổ chức, tham gia đánh hạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý.
- Không mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.
- Không tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.
3. Kiểm điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống :
- Luôn chấp hành và thực hiện tốt "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;
- Thực hiện tốt việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng trong cơ quan đơn vị, thực hiện tốt việc nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền
 
Gửi ý kiến