Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUỐI NĂM 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 28-04-2016
Dung lượng: 252.5 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYÊN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNGTH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-CM Phước Bửu, ngày 27 tháng 04 năm 2016


KẾ HOẠCH
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC : 2015-2016
___________________

- Căn cứ theo thông tư số 30/200/TT-BGD&ĐT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Ban hành qui định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học;
- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo Công văn số 9832/BGD&ĐT - GDTH ngày 01/9/2006;
- Căn cứ công văn số: 103 /PGDĐT-GDTH Xuyên Mộc, ngày 25 tháng 04 năm 2016 V/v hướng dẫn tổ chức Kiểm tra, đánh giá và khen thưởng cuối năm học 2015 -2016
- Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HT ngày 25/04/2016 kế hoạch tháng 05 của nhà trường. Bộ phận chuyên môn trường TH Huỳnh Minh Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng định kì cuối năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu
Tổ chức kiểm tra cuối năm học là việc làm bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng nhằm nắm bắt tình hình học tập của học sinh sau một năm học. Do vậy, hiệu trưởng chỉ đạo, nhắc nhỡ giáo viên không tạo áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh trước khi kiểm tra;
Đánh giá khách quan, trung thực kết quả học tập của học sinh;
Nội dung kiểm tra đảm bảo thể hiện đầy đủ các yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kỹ năng, giúp học sinh có khả năng ứng dụng và tư duy.
II. Các môn kiểm tra, yêu cầu về đề kiểm tra và đánh giá cuối năm học
1/ Môn kiểm tra: Kiểm tra chất lượng định kì cuối năm, năm học 2015 - 2016 gồm môn:
- Tiếng Việt và Toán của các khối 1, 2, 3, 4, 5. Trong đó môn Tiếng Việt khối 2, 3, 4, 5 gồm các phân môn : Đọc hiểu - Luyện từ và Câu, Đọc thành tiếng, Chính tả, Tập làm văn. Riêng môn Tiếng Việt khối 1 gồm : Đọc và Viết.
- Anh văn, Tin học khối 3, 4, 5, Khoa - Sử - Địa khối 4, 5.
2/ Thời gian tổ chức kiểm tra: Tổ chức kiểm tra chất lượng định kì cuối năm, năm học 2015-2016 theo đúng hướng dẫn thực hiện chương trình của bộ giáo dục và đào tạo (Ban hành kèm theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/09/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) và theo hướng dẫn công văn số: 103/PGDĐT-GDTH Xuyên Mộc, ngày 25 tháng 05 năm 2016. Cụ thể như sau:
  - Ngày 10//05/2016:
Buổi sáng kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5.
Buổi
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài
Giờ mở niêm phong đề KT
Giờ phát đề cho HS
Giờ bắt đầu làm bài

Sáng
Tiếng Anh
40 phút
7 giờ 15
7 giờ 25
7 giờ 30 đến 8 giờ 10

 - Ngày 11/05/2016:
Buổi sáng kiểm tra môn Khoa học lớp 4, 5.
Buổi
Môn kiểm tra
Thời gian làm bài
Giờ mở niêm phong đề KT
Giờ phát đề cho HS
Giờ bắt đầu làm bài

Sáng
Khoa học lớp 4-5
40 phút
7 giờ 15
7 giờ 25
7 giờ 30 đến 8 giờ 10

 - Ngày 12/05/2016:
Buổi sáng kiểm tra môn Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5; môn Toán lớp 1, 2, 3.
Buổi
Môn kiểm tra.
Thời gian làm bài.
Giờ mở niêm phong đề KT.
Giờ phát đề cho HS
Giờ bắt đầu làm bài.

Sáng
Sử - Địa lớp 4-5
40 phút
7 giờ 15
7 giờ 25
7 giờ 30 đến 8 giờ 10


Toán lớp 1 đến lớp 3
40 phút
9 giờ 15
9 giờ 25
9 giờ 30 đến 10 giờ 10

- Ngày 13/05/2015:
Buổi sáng kiểm tra Tiếng Việt lớp 1,2,3,4.
Buổi
Môn
kiểm tra
Thời gian
làm bài
Giờ mở niêm phong đề KT
Giờ phát đề cho HS
Giờ bắt đầu làm bài

Sáng
(Viết) lớp 1
40 phút
7 giờ 15
7 giờ 25
7 giờ 30 đến 8 giờ 10
 
Gửi ý kiến