Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bao cao kiem tra giam sat chi bo 2013 kim đồng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:38' 01-09-2013
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 1267
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ HÒA HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 02/BC-CB
Hòa Hội, ngày 30 tháng 9 năm 2013BÁO CÁO
V/v thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013


Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường TH Kim Đồng (trước đây là chi bộ Tiểu học) nhiệm kỳ 2012-2015; Căn cứ quy chế hoạt động, kế hoạch, chương trình làm việc của Chi bộ năm 2013;
Thực hiện công văn số /CV/ĐU, ngày tháng năm 2013 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hội.
Chi bộ trường Tiểu học Kim Đồng báo cáo các nội dung cụ thể như sau:
1 – Tình hình triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013
-Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị và những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
Chi bộ đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Đảng bộ các cấp và tập trung quán triệt những nội dung về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường kỷ luật trong Đảng cho đảng viên trong Chi bộ.
Thông qua tổ chức sinh hoạt thường kỳ, cung cấp tài liệu, quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, có kế hoạch triển khai đầy đủ các quyết định, quy định kèm theo hướng dẫn thực hiện của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời chỉ đạo đảng viên thấm nhuần các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng;...
-Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, lấy xây là chính.
Chi bộ đã ban hành Quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Chi bộ, đồng thời đã kịp thời sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ giám sát và một số nội dung phù hợp với tình hình mới.
Chi bộ đã quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy xã Hòa Hội
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi bộ phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí:
+ Đồng chí Bí thư Chi bộ phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các mảng công tác: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị, an ninh.
+ Đồng chí Phó bi thư Chi bộ phụ trách công tác tổng hợp; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; công tác báo cáo và các công tác khác theo yêu cầu của chi bộ.
Để tăng cường kỷ luật trong Đảng, Chi bộ lên kế hoạch và tổ chức cho từng đồng chí đảng viên trong chi bộ làm bản đăng ký thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Việc thực hiện được tiến hành theo đúng hướng dẫn số 06 của Huyện ủy.
2 – Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương
- Các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương được chi bộ quán triệt triển khai cho đảng viên qua các lần sinh hoạt Chi bộ, họp hội đồng sư phạm nhà trường hàng tháng ; Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ công chức, viên chức, phát huy truyền thống yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, xây dựng tình đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.
Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận động cán bộ công chức, viên chức  chấp hành đúng đường lối,
 
Gửi ý kiến