Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TIÊU CHUẨN XẾP THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013- 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:44' 04-09-2013
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
CĐGD HUYỆN XUYÊN MỘC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG TH XUYÊN MỘC            Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
                                                                              =================
                                                               Xuyên Mộc, Ngày 1  tháng 8  năm 2013
 
 TIÊU CHUẨN XẾP THI ĐUA NĂM HỌC: 2013- 2014 CĐ-TH XUYÊN MỘC
I/ Chính trị đạo đức: 60 điểm
1/ Chấp hành đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành, đơn vị đề ra.
2/ Luôn luôn thực hiện tác phong gương mẫu  của người cán bộ giáo viên ở mọi nơi, mọi lúc, thực hiện đồng phục đúng theo quy định.
3/ Có ý thức xây dựng giữ gìn đoàn kết nội bộ, góp ý và giúp đỡ đồng nghiệp, đấu tranh vì tập thể, chống mọi tiêu cực.
4/ Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, có ý thức xây dựng nếp sống nhà giáo văn hoá.
5/ Thực hiện dđóng góp đầy đủ các cuộc vận động, do các cấp, ngành  đề ra cũng như nơi cư trú.  Nếu để nơi cư trú phản ánh cũng bị trừ điểm
5/ Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, gia đình hòa thuận hạnh phúc, nuôi con khỏe dạy con ngoan.
6/Thực hiện tốt phong trào 5 không, 3 sạch”
( Lưu ý: Nếu không thực hiện đúng, đầy đủ một nội dung trên thì  cả năm không xếp loại)
II/ Ngày, giờ công: 40 điểm
Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn các buổi cổ động viên, các đợt tham quan, sinh hoạt ngoại khóa.
III/  Các trường hợp được cộng thêm điểm và bị trừ điểm:
 1/ Nghỉ họp 1 buổi họp, buổilễ, hoặc các buổi cổ động viên do công đoàn tổ chức có phép trừ 2 điểm, không phép trừ 5 điểm. ( số lượng họp công đoàn cả năm chỉ khoảng 7-9 lần)
2/ Không tham gia các đợt tham quan, sinh hoạt ngoại khóa trừ 4 điểm. Nếu các trường hợp có lý do chính đáng được sự xác nhận của tổ trưởng tổ đó thì không trừ điểm.
3/  Nếu đi học, hội họp theo sự yêu cầu của cấp trên thì không trừ, nhưng phải báo với BGH để BGH cử người dạy thay.
++  Các tiêu chí sau tham gia xếp loại cả năm
2/ Tham gia các phong trào do công đoàn huyện tổ chức cộng 10 điểm.
3/ Tham gia các phong trào do công đoàn trường đề ra nếu phong trào lớn cộng 6 điểm, phong trào nhỏ cộng 3 điểm .
4/ Tham gia các phong trào( GV giỏi, chữ đẹp, bồi dưỡng HS đạt giải….) do PGD đề ra cộng 3 điểm. Đậu cộng 6 điểm.
5/ Người có công tổ chức tốt các phong trào của CĐ huyện cộng 10 điểm, cấp trường 5.
III/ Xếp loại
1/ Loại xuất sắc phải hoàn thành nhiệm vụ, chuyên môn phải đạt loại khá trở lên( với số điểm 100 điểm).
2/ Loại A: 98 điểm đến 99 điểm
3/ Loại B: 96 điểm đến 97 điểm.
4/ Loại C: 94 điểm đến 95điểm.
-Xếp loại kì 1: ( 5 tháng)
* Xuất sắc:4 tháng XS trở lên
* XS cấp trường XS: điểm trung đạt từ 100 điểm /tháng.
 Hàng tháng( học kì, cả năm) các tổ căn cứ các tiêu chí trên để xếp loại gửi Đ/C chủ tịch cùng ngày gửi báo cáo của nhà trường, nếu nộp trễ hoặc xếp loại không đúng tiêu chí tổ đó bị trừ tổ tiên tiến.
2/ XS cấp huyện:
- Đạt danh hiệu CĐV xuất sắc cấp trường.
- Có thành tích suất sắc trong hoạt động công đoàn.
IV. Phụ nữ Hai giỏi:
          a/ Cấp trường:
- Đạt danh hiệu CĐV xuất sắc cấp trường
- Thực hiện sinh đẻ có kế hoạnh.
- Đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
             b/ Cấp huyện:
- Đạt phụ nữ 2 giỏi cấp trường.
- Đạt giải cấp huyện trong các hội thi, hoặc có nhiều công sức cùng BCH đổi mới phương pháp hoạt động , xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
.4/ Tổ công đoàn xuất xắc:
       Tiêu chuẩn danh hiệu Tổ Công đoàn xuất xắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của đơn vị, cơ quan.
- Vận động giúp đỡ được nhiều CĐV hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao, có CĐV đạt danh hiệu CĐV xuất xắc, có nữ CĐV đạt danh hiệu phụ nữ Hai giỏi.
- Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
 
Gửi ý kiến