Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi năng lực GVDG - Thông tư số 32-2009-TT-BGDĐT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 14-11-2013
Dung lượng: 280.5 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT
quy định về đánh giá xếp loại học sinh

A. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1:
Mục đích của việc đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT là:

a)
Khuyến khích học sinh học tập chuyên cần

b)
Phát huy tính tích cực, năng động sáng tạo của học sinh

c)
Góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tiểu học

 d)
Tất cả ý trên đều đúng


Câu 2:
Nguyên tắc đánh giá và xếp loại học sinh theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT là:

a)
Kết hợp đánh giá định lượng và định tính

b)
Đánh giá phải kịp thời để nhằm khuyến khích học sinh học tập tiến bộ hơn

c)
Để thông báo kịp thời tình hình học tập của học sinh đến gia đính các em

 d)
Tất cả ý trên đều đúng


Câu 3:
Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào thời điểm:

a)
Giữa học kì I, Cuối học kì I, Giữa học kì II và Cuối học kì II

b)
Học kì I và học kì II

c)
Cuối học kì I và Cuối năm học

d)
Tất cả ý trên đều sai


Câu 4:
Đánh giá thường xuyên theo Thộng tư 32 được tiến hành dưới các hình thức:

a)
Kiểm tra miệng, kiểm tra viết (dưới 20 phút)

b)
Quan sát học sinh qua hoạt động học tập, thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng

c)
Cả a và b đều đúng

d)
Tất cả ý trên đều sai


Câu 5:
Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá như thế nào?

a)
Đánh giá dựa trên sự tiến bộ của học sinh

b)
Không xếp loại đối tượng này

c)
Đánh giá dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này

d)
Đánh giá dựa trên sự tiến bộ của học sinh và xếp loại bình thường đối tượng này


Câu 6:
Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, các môn học đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét là những môn nào?

a)
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học

b)
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc,Tin học

c)
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc

d)
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng dân tộc, Tin họcCâu 7:
Căn cứ công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 của Bộ GDĐT, Học lực môn năm đối với các môn học tự chọn chỉ sử dụng để:

a)
Xét lên lớp cuối năm

b)
Xếp loại giáo dục cả năm

c)
Xét khen thưởng học sinh

d)
Cả a và b đều đúng


Câu 8:
Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, học sinh được lên lớp thẳng phải đạt:

a)
HLM.N các môn Tiếng Việt, Toán phải đạt loại TB trở lên, HLM.N các môn đánh giá bằng nhận xét đạt Hoàn thành (A) trở lên và hạnh kiểm được xếp loại Đ

b)
HLM.N các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Ngoại ngữ phải đạt loại TB trở lên, HLM.N các môn đánh giá bằng nhận xét đạt Hoàn thành (A) trở lên và hạnh kiểm được xếp loại Đ

c)
HLM.N các môn đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét phải đạt loại TB trở lên, HLM.N các môn đánh giá bằng nhận xét đạt Hoàn thành (A) trở lên và hạnh kiểm được xếp loại Đ

d)
Cả 3 ý trên đều đúng


Câu 9:
Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27
 
Gửi ý kiến