Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi năng lực GVDG - Thông tư số 36-2009-TT-BGDĐT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:29' 14-11-2013
Dung lượng: 178.5 KB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người
Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 của Bộ GDĐT quy định
kiểm tra, công nhận Phổ cập GDTH và PCGDTH đúng độ tuổi.
 
A. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1:
Phổ cập giáo dục tiểu học có 3 mức độ, đó là:

a)
Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục Tiểu học, PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1

b)
Phổ cập giáo dục Tiểu học, PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1, PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2

c)
PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1, PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2, Phổ cập Trung học cơ sở

d)
Chống mù chữ, PCGDTH, Phổ cập Trung học cơ sở


Câu 2:
Ba tiêu chuẩn của PCGDTH đúng độ tuổi là:

a)
Cán bộ quản lý, Phụ huynh học sinh, Giáo viên

b)
Phụ huynh học sinh, Giáo viên, Học sinh

c)
Giáo viên, Học sinh, Cơ sở vật chất

d)
Chính quyền địa phương, Hiệu trưởng, Giáo viên


Câu 3:
Các độ tuổi để đánh giá PCGDTH đúng độ tuổi là:

a)
6 tuổi, 11 tuổi

b)
6 tuổi, 14 tuổi

c)
11 tuổi, 14 tuổi

d)
35 tuổi


Câu 4:
Về học sinh, một đơn vị xã đạt chuẩn  PCGDTHĐĐT mức độ 1 thì trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là:

a)
100%

b)
98% trở lên

c)
95% trở lên

d)
92% trở lên


Câu 5:
Về học sinh, một đơn vị xã đạt chuẩn  PCGDTHĐĐT mức độ 2 thì trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là:

a)
100%

b)
98% trở lên;

c)
95% trở lên;

d)
92% trở lên


Câu 6:
Về học sinh, một đơn vị xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1 khi có tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là:

a)
Có 80% trở lên

b)
Có 85% trở lên

c)
Có 90% trở lên

d)
Có 95% trở lên


 
 
 
 
 
Câu 7:
Về học sinh, một đơn vị xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2 khi có tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là:

a)
Có 80% trở lên

b)
Có 85% trở lên

c)
Có 90% trở lên

d)
Có 95% trở lên


Câu 8:
Về học sinh, một đơn vị xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2 khi có tỉ lệ học sinh học từ 9 đến 10 buổi/tuần là:

a)
20% trở lên

b)
30% trở lên

c)
40% trở lên

d)
50% trở lên


Câu 9:
Một trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT khi:

a)
6 tuổi vào học lớp 1

b)
11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học

c)
14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học

d)
6 tuổi vào lớp 1 và 14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học


Câu 10:
Một xã  không được công nhận PCGDTH đúng độ tuổi khi:

a)
Có một trường tiểu học chưa đạt “xanh, sạch, đẹp”

b)
Không đủ mỗi lớp 1 phòng học

c)
Có 1 trẻ 11 tuổi chưa đi học (hoặc bỏ học)

d)
Có 1% số trẻ trong độ tuổi chưa đi học (hoặc bỏ học)


Câu 11:
Về giáo viên, một đơn vị xã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1 thì tỉ lệ GV/ lớp đạt bao nhiêu?

a)
Đạt 1,15 GV/ lớp

 b)
Đạt 1,20 GV/ lớp

c)
Đạt 1,25 GV/ lớp

d)
Đạt 1,30 GV/ lớp


Câu 12:
Về giáo viên, một xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1 khi có tỉ lệ giáo viên đủ chuẩn đào tạo là 80% và trên chuẩn là:

a)
20%

b)
30%

c)
40%

d)
50%


Câu 13:
 
Gửi ý kiến