Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BAI BAO CAO VE PHUONG PHAP GIAO DUC KI LUAT TICH CUC BAI 6

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:14' 21-09-2013
Dung lượng: 1'005.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
BÀI 6
MỘT SỐ GỢI Ý VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
GDKL TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG
ĐỔI MỚI QUẢN LÝ LỚP HỌC
BẰNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC







CÁC TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN?


HOẠT ĐỘNG 1:
1. Điều kiện giảng dạy, học tập.
2. Tạo mối quan hệ thân thiện: BGH-GV-HS-PH
3. Tăng cường sự tham gia của HS.
4. Tạo môi trường học tập an toàn cho HS.
5. Tăng cường mối quan hệ giữa các lực lượng tham gia giáo dục( nhà trường- gia đình- cộng đồng )





CÁC TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN TRONG NHÀ TRƯỜNG.



 Sử dụng các biện pháp GDKL tích cực tạo môi trường gắn kết là 1 trong các tiêu chí xây dựng MTTT

Tự đánh giá trường mình theo các tiêu chí của MTTT:
Tiêu chí nào đạt ?
Tiêu chí nào chưa đạt?  Đề xuất biện pháp để xây dựng.
HĐ 2: XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ
CỦA TRƯỜNG HỌC CÓ MÔI TRƯỜNG GDKL TÍCH CỰC
Khái niệm GDKLTC:
Giáo dục KLTC là giáo dục dựa trên nguyên tắc:
Vì lợi ích tốt nhất của trẻ
Không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của trẻ
Có sự thỏa thuận giữa người lớn-trẻ em và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ .
a/ Có sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa học sinh-giáo viên-ban giám hiệu-PHHS-chính quyền địa phương và cộng đồng.
b/ HS được tham gia xây dựng nội quy trường học.
c/ Môi trường học tập thân thiện
HĐ 2: XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ
CỦA TRƯỜNG HỌC CÓ MÔI TRƯỜNG GDKL TÍCH CỰC
HĐ3: CÁCH XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG GDKL TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG
Thảo luận nhóm theo các nội dung sau :
Nhóm 1,2: Nêu các cách để xây dựng sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa học sinh-giáo viên-ban giám hiệu-PHHS-chính quyền địa phương và cộng đồng.
Nhóm 3,4 : Nêu các cách để xây dựng nội quy trường học.
Nhóm 5, 6: Nêu các cách để xây dựng môi trường học tập thân thiện
Các nhóm thảo luận  trình bày ra giấy A0 theo mẫu:
HĐ3: CÁCH XÂY DỰNG
MÔI TRƯỜNG GDKL TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Cách xây dựng môi trường GDKL tích cực
Xây dựng sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa HS với GV và các lực lượng giáo dục khác ở trong và ngoài nhà trường: Cần tổ chức nhiều hình thức hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng phong phú đa dạng, với sự tham gia của HS, GV, PHHS, chính quyền địa phương và cộng đồng

Cách xây dựng môi trường GDKL tích cực
2. Xây dựng nội qui trường học: Cần có sự tham gia của học sinh/đại diện HS, đồng thời cần thông báo tới PHHS

Cách xây dựng môi trường GDKL tích cực
3.Xây dựng MTTT: Tạo ra môi trường học tập an toàn, gần gũi, yêu thương, tôn trọng và không phân biệt đối xử với tất cả các HS, xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa NT với PHHS, ban giám hiệu cũng cần có cách quản lý thân thiện, tạo không khí làm việc đầy tình thân ái.
Kết luận:
Cách xây dựng môi trường GDKL tích cực
Xây dựng sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác giữa HS với GV và các lực lượng giáo dục khác ở trong và ngoài nhà trường: Cần tổ chức nhiều hình thức hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng phong phú đa dạng, với sự tham gia của HS, GV, PHHS, chính quyền địa phương và cộng đồng
Xây dựng nội qui trường học: Cần có sự tham gia của học sinh/đại diện HS, đồng thời cần thông báo tới PHHS
Xây dựng MTTT: Tạo ra môi trường học tập an toàn, gần gũi, yêu thương, tôn trọng và không phân biệt đối xử với tất cả các HS, xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa NT với PHHS, ban giám hiệu cũng cần có cách quản lý thân thiện, tạo không khí làm việc đầy tình thân ái.
Một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường
( ngoài phạm vi lớp học )
HV nghiên cứu tài liệu theo phương pháp Làm dấu trích đoạn.
Nội dung nghiên cứu:
Có mấy nhóm biện pháp?
Trong mỗi nhóm, gợi ý những biện pháp cụ thể nào? Hình thức tổ chức ra sao?
Chia sẻ trước lớp
Một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường
( ngoài phạm vi lớp học )
+ Xây dựng trường học:
+ Mạng lưới trợ giúp:
+ Tổ chức các hoạt động gắn kết:
Một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường
( ngoài phạm vi lớp học )
+ Xây dựng trường học:
Xây dựng trường học theo định hướng tập thể
Xây dựng nội quy trường học
Xây dựng môi trường học tập thân thiện
Một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường
( ngoài phạm vi lớp học )
+ Mạng lưới trợ giúp:
Nhóm giáo viên trợ giúp nhau
Nhóm trợ giúp từ cộng đồng
Câu lạc bộ “ những người bạn”
Một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường
( ngoài phạm vi lớp học )
+ Tổ chức các hoạt động gắn kết:
Tổ chức các hoạt động vui chơi
Xác định các hình thức khen thưởng và xử phạt
Tổ chức các buổi sinh hoạt dành cho HS
Tổ chức các buổi sinh hoạt chung để giải quyết vấn đề
Hộp thư “ Điều em muốn nói”
Thu hút sự tham gia của cha mẹ học sinh
Hoạt động đánh giá rút kinh nghiệm
Một số biện pháp GDKL tích cực trong nhà trường
( ngoài phạm vi lớp học )
+ Xây dựng trường học:
Xây dựng trường học theo định hướng tập thể
Xây dựng nội quy trường học
Xây dựng môi trường học tập thân thiện
+ Mạng lưới trợ giúp:
Nhóm giáo viên trợ giúp nhau
Nhóm trợ giúp từ cộng đồng
Câu lạc bộ “ những người bạn”
+ Tổ chức các hoạt động gắn kết:
Tổ chức các hoạt động vui chơi
Xác định các hình thức khen thưởng và xử phạt
Tổ chức các buổi sinh hoạt dành cho HS
Tổ chức các buổi sinh hoạt chung để giải quyết vấn đề
Hộp thư “ Điều em muốn nói”
Thu hút sự tham gia của cha mẹ học sinh
Hoạt động đánh giá rút kinh nghiệm
THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
HV thực hành theo 3 nhóm:
Nhóm 1, 2: Xây dựng trường học
Nhóm 3, 4: Mạng lưới trợ giúp
Nhóm 5, 6: Tổ chức các hoạt động gắn kết
Mỗi nhóm chọn 1 biện pháp GDKLTC cụ thể để sắm vai trước lớp.
HV thảo luận sắm vai ( 10 phút )
Trình bày trước lớp ( 5 phút )
CHÚC THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHOẺ
 
Gửi ý kiến