Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Minh Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Xuyên Mộc
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Minh Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Xuyên Mộc
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm số 3531 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Quế
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Xuyên Mộc
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm số 91 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đức Hiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuyên Mộc
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Minh Tuyên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Minhtuyensp
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuyên Mộc
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 758 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồng Hà
Giới tính Nam
Website https://honghaxm.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạch
Quận/huyện Huyện Xuyên Mộc
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm số 2051858 (xem chi tiết)